Thông báo về việc cập nhật tình hình tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 và tình trạng dịch tễ của sinh viên


Thực hiện Công văn số 752/ĐHĐN-HSSV ngày 28/02/2022 của Đại học Đà Nẵng về việc tăng cường tổ chức dạy - học trực tiếp đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả và triển khai kế hoạch đào tạo trong thời gian tới, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng thông báo sinh viên toàn trường cập nhật tình hình tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 và tình trạng dịch tễ của sinh viên.
Cách thức tiến hành
Sinh viên đăng nhập hệ thống đào tạo https://daotao.vku.udn.vn/sv, vào mục Cập nhật thông tin Covid để kê khai:
- Tình hình tiêm vắc-xin của bản thân và cấp độ vùng dịch;
- Tình trạng dịch tễ đối với sinh viên F0, F1.
Sinh viên tiếp tục cập nhật tình trạng tiêm vắc-xin, tình trạng dịch tễ của mình và cấp độ vùng dịch khi có trạng thái mới (tại đường dẫn trên). Nội dung chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.