Thông báo Đăng ký chuyên ngành cho ngành Kỹ sư/ Cử nhân Công nghệ thông tin khóa tuyển sinh 2022


Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo và hướng dẫn đăng ký chuyên ngành đào tạo cho sinh viên khóa 2022, cụ thể như sau:

1.Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu

Xem chi tiết trong file đính kèm: File đính kèm

2.Nguyên tắc đăng ký, xét và mở lớp chuyên ngành

2.1.Nguyên tắc đăng ký chuyên ngành

- Sinh viên đăng ký bằng hình thức trực tuyến tại hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

- Sinh viên đăng ký và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

- Sinh viên không được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký chuyên ngành sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

2.2.Nguyên tắc xét chuyên ngành

- Việc xét chuyên ngành được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng sinh viên đăng ký; sinh viên chỉ được xét vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Điểm xét chuyên ngành là điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2022-2023 theo thang 10. 

- Sinh viên đăng ký chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật) sẽ được phỏng vấn trước khi xếp lớp.

2.3.Điều kiện mở lớp chuyên ngành

- Số lượng đăng ký tối thiểu để mở lớp chuyên ngành là 40 sinh viên, việc mở lớp dưới 40 sinh viên do Hiệu trưởng quyết định.

- Sinh viên đăng ký chuyên ngành không mà không đủ số lượng mở lớp sẽ được chuyển sang chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng tiếp theo. Nếu có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, nhà trường sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

3.Tổ chức đăng ký

3.1.Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên từ lớp 22IT1 đến 22IT4 và 22IT1B đến 22IT3B ngành Công nghệ thông tin. Sinh viên hệ kỹ sư ở các lớp chương trình toàn cầu (22GIT1, 22GIT2) được phép đăng ký vào định hướng Kỹ thuật phần mềm (chương trình tiếng Nhật).

3.2.Hình thức đăng ký:

- Sinh viên đăng nhập vào trang website: http://daotao.vku.udn.vn/sv/ để đăng ký chuyên ngành.

- Sinh viên in phiếu đăng ký chuyên ngành (ký và ghi rõ họ tên), nộp về Khoa Khoa học máy tính: Phòng V.B104.

3.3.Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/04/2023 đến hết ngày 18/04/2023.

Sau thời gian trên, những sinh viên không đăng ký chuyên ngành sẽ không được đăng ký bổ sung. Việc sắp xếp vào một trong các chuyên ngành trên do nhà trường quyết định./.

 

Thông báo: File đính kèm